Uncategorized

Romantic Pick Up Lines Marathi| Marathi Pick Up Lines

Romantic Pick Up Lines Marathi -Something special about the Marathi language binds hearts.

That is why we have created these Marathi romantic pick up lines.

Have you ever wondered why the majority of Bollywood’s popular romance singles are in Marathi?

Copy these beautiful Marathi pick up lines and mail them to your girlfriend or loved ones to make them feel your real sentiments and emotions.

This Marathi poem will express your emotions, love, and feelings.

Do you wish to express your emotions to your girlfriend? Yes !

Than copy the below Marathi romantic lines and send it your gf.

Thanks me later.

Marathi Romantic pick up lines 

मित्रा, तुझे ऐकून तू “माझ्या प्रिये” बनशील.

पुरस्काराच्या प्रतीक्षेत!

मला MSG करायचे नसले तरी तू खूप गोंडस आहेस.

मात्र, हात आपसूकच कीपॅडवर फिरू लागतो!

मी तुझ्या प्रेमाच्या नशेत आहे

आणि त्याला फाशी देण्यापेक्षा जास्त औषधे नाहीत!

Best Pick Up Lines,marathi romantic pick up lines

डॉक्टरांनी झोपण्यापूर्वी स्वतःचा फोटो काढण्याचा सल्ला दिला

चांगली झोप घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

माझे लहानपणीचे स्वप्न होते मोठे होऊन तुझा मित्र होण्याचे.

तुमच्या हृदयात भिखम क्लिनर बसवला आहे, तुमचे हृदय अगदी स्वच्छ आहे का!

मी तुझ्याबद्दल माझे मत बदलणार नाही,

वर्षे बदलतील पण हृदयाची स्थिती बदलणार नाही.

तुझ्या प्रेमाचा पलटवार या ह्रदयात ठेवला तेव्हापासून

तेव्हापासून या हृदयाची बॅटरी कमी झाली नाही!

याला डिस्नेलँड म्हणणारे काही लोक आहेत

जगातील सर्वात सुंदर जागा

कदाचित त्यांना तुमचे हात दिसले नाहीत असे दिसते!

माझ्या कानात सतत घुमणारा आवाज येतो…

एक चेहरा असतो जो पुन्हा पुन्हा मनात येतो…

हीच माझी मनःशांती होती

प्रेम, प्रेम, प्रेम, शब्दांपेक्षा अधिक काही नाही …

पण हे लक्षात आल्यावर… या शब्दांचा अर्थ निघाला!

तुम्ही जादूगार आहात का?

कारण जेव्हा जेव्हा मी तुला पाहतो

बाकी सर्व संपले आहे!

माझे मित्र म्हणतात की ते जगातील सर्वात सुंदर मुलीशी बोलू शकणार नाहीत.

आज मी त्याला सांगेन की मी आता त्याच्याशी बोलत आहे.

Romantic Pick Up Lines Marathi/English

♥There’s so much I want to say to u…but ur beautiful eyes continue to interrupt me.

♥I can hold my liquor but kissing u would make me weak at the knees.

♥I had a dream about u. Yes, really. bcoz I see my one true dream girl every night.

♥ur eyes r so lovely I just keep getting lost.

♥There is no pick up line worthy of such a beautiful woman.

♥We 4get so many of the people we meet in life. But my dear, I am quite sure I’m going to remember u 4ever.

♥u r as refreshing as a cold glass of water on a hot day. nd I am so thirsty right now.

♥I pity the men who see u, nd whose lives r 4ever changed by ur beauty.

♥I don’t really like dancing. But I will use any excuse to hold ur gorgeous hnds 4 just one moment.

♥It’s tragic. (What?) That I’ve been here all night nd the moment I finally meet the prettiest girl in the room, the one, all I have time to say is goodbye. nd can I have ur phone number?

♥u r a compass, my dear. Without u I am lost.

♥u r flowing oasis in the desert that is my life.

♥u, my dear, r the very reason men fall in love.

♥I just have to say this, bcoz honesty is the best policy. u r the most beautiful woman I’ve ever seen!

♥How did ur prnts create u? I want to knw how to make my children as beautiful as u r.

Marathi Pickup Lines in Hindi and English

Are you heading to India? ‘Cause I’d Goa anywhere with you!

तुम्ही भारतात जात आहात का? ‘कारण मी तुमच्यासोबत कुठेही गोव्याला जायचे आहे!

Are you smog..? Because you take my breath away..!

तू स्मोग आहेस का..? कारण तू माझा श्वास घेत आहेस..!

Are you wearing a sari..? Well.! you won’t be sari if you go out with me.

साडी नेसली आहेस..? बरं.! तू माझ्याबरोबर बाहेर गेलास तर तू साडी घेणार नाहीस.

“Are you a Puneri Patya? Because you never fail to catch my attention!”

“तू पुणेरी पट्या आहेस का? कारण माझे लक्ष वेधून घेण्यात तू कधीही चुकत नाहीस!”

“Waiting for you is like waiting for the NH7 weekender – long drawn out but ultimately rewarding.”

“तुमची वाट पाहणे हे NH7 वीकेंडरची वाट पाहण्यासारखे आहे – लांब काढलेले परंतु शेवटी फायद्याचे आहे.”

“Just like the Mumbai-Pune Expressway, I think you’re beautiful, sought after and irreplaceable.”

“मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेप्रमाणेच, मला वाटते की तुम्ही सुंदर, शोधलेले आणि कधीही न भरता येणारे आहात.”

“तुम्ही मिळवण्यासाठी खूप मेहनत करून मला रिश्कावाल्यांनी आयुष्यभर नकार देण्यासाठी तयार केले आहे!”

Are those space pants? Cause your ass is out of this world!

त्या स्पेस पॅंट आहेत? कारण तुमचे गाढव या जगाच्या बाहेर आहे!

Aaaaayo girl are you from 1A1? Cause you are the 1 who is A1.

Aaaaayo मुलगी तू 1A1 ची आहेस? कारण तुम्ही 1 आहात जो A1 आहे.

Are you a dhol? Cause I wanna tap that ass.

तुम्ही ढोल आहात का? कारण मला त्या गाढवावर टॅप करायचा आहे.

Are you fresh out of the oven? Cause baby, you’re HOT!

तुम्ही ओव्हनमधून ताजे आहात का? कारण बाळा, तू गरम आहेस!

Your butt is rounder than my idlis.

तुझी बट माझ्या इडलीपेक्षा गोलाकार आहे.

Your ammi must have eaten a lot of curry while she was pregnant with you, because you’re sizzling hot!

तुमच्या अम्मीने गरोदर असताना खूप कढीपत्ता खाल्ला असेल, कारण तुम्ही खूप गरम आहात!

You’re so hot, you put the desi in desirable

तू खूप गरम आहेस, तू इष्ट मध्ये देसी घालतोस

You’re so fine, I bet YOU reject rickshaw-wallahs.

तू खूप छान आहेस, मी पैज लावतो की तू रिक्षावाल्यांना नाकारतोस.

You’re like chutney… you spice up my life!

तू चटणीसारखी आहेस… तू माझ्या आयुष्याला मसाला देतोस!

You look like you could use some hot chocolate.

तुम्ही गरम चॉकलेट वापरू शकता असे दिसते.

You look like you could use some hot chocolate.

तुम्ही गरम चॉकलेट वापरू शकता असे दिसते.

You know, our parents engaged us when we were little… I guess they forgot to tell you.

तुम्हाला माहिती आहे, आमच्या आई-वडिलांनी आम्ही लहान असताना आमच्याशी लग्न केले होते… मला वाटते की ते तुम्हाला सांगायला विसरले.

You complete me like naraa completes shalwar.

जसा नारा सलवार पूर्ण करतो तसा तू मला पूर्ण कर.

Are you wearing a sari..? Well.! you won’t be sari if you go out with me.

साडी नेसली आहेस..? बरं.! तू माझ्याबरोबर बाहेर गेलास तर तू साडी घेणार नाहीस.

Are you a dhol..? Cause, I wanna tap that ass…!

तू ढोल आहेस का..? कारण, मला त्या गाढवाला टॅप करायचा आहे…!

Are you a jalebi..? Because there’s nothing sweeter than you..!

If this Marathi romantic pick up lines to impress girlfriend worked for you then share it with others.

Read More: Romantic Pick Up Lines Marathi| Marathi Pick Up Lines

CPD Full Form in Medical in Hindi – सीपीडी फुल फॉर्म इन मेडिकल इन हिंदी

FLN Full Form in Education in Hindi – एफएलएन फुल फॉर्म इन एजुकेशन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button